Cercetare – Dezvoltare

Apicultura are un rol esențial din punct de vedere economic, social  și ecologic. În acest context, strategia generală a cercetării științifice din apicultură trebuie să contribuie pe de o parte la îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea albinelor și valorificarea produselor apicole în alimentație și sănătate, iar pe de altă parte la conștientizarea rolului vital pe care îl au albinele pentru menținerea biodiversității prin acțiunea de polenizare.

Creșterea albinelor și protecția fondului genetic apicol contribuie la:
– Creșterea calității și cantității produselor agricole obținute de la culturi polenizate cu albine.
– Menținerea echilibrului ecosistemelor și a biodiversității speciilor de plante.
– Obținerea de produse apicole de mare valoare pentru hrana și sănătatea omului.
– Creșterea gradului de sănătate a populației prin consumul de produse apicole si minimizarea altor costuri sociale legate de servicii medicale.
– Generarea de locuri de muncă în apicultură, apiterapie, cercetare și învățământ de profil, etc

Cercetarea știintifică din apicultură, pe termen scurt și mediu, are in vedere abordarea următoarelor obiective generale:
1. Protecția, conservarea și ameliorarea continuă a fondului genetic apicol autohton – Apis mellifera carpatica;

2. Realizarea de tehnologii performante pentru întreținerea și exploatarea familiilor de albine, în scopul aplicării unui management durabil al exploatatiilor și resurselor melifere, în concordanță cu cerințele Uniunii Europene;

3. Realizarea de produse pe baza de substituenti naturali, ca suplimente nutritive, necesare în alimentația albinelor, cu rol în stimularea dezvoltării si completarea rezervelor;

4. Studierea si cartarea resurselor nectero-polenifere din flora spontană sau cultivată precum și evaluarea potențialului melifer al unor culturi agricole entomofile;

5. Identificarea arealelor cu resurse melifere nepoluate pentru practicarea apiculturii ecologice:

6. Perfectionarea metodelor de condiționare a produselor apicole, în vederea păstrării calității acestora, pentru încadrarea lor in parametrii de calitate ai Uniunii Europene;

7. Perfectionarea metodelor analiză fizico-chimică a produselor apicole si extinderea acreditării acestora;

8. Extinderea cercetărilor în vederea utilizării produselor apicole pentru sănătatea omului, prin elaborarea si realizarea de produse fortifiante, energo-vitalizante, apiterapeutice, cu rol de hrană funcțională;

9. Realizarea de noi medicamente si metode de prevenire si combatere a bolilor și dăunătorilor la albine, atât pentru apicultura convențională cât si pentru apicultura ecologică.

10. Aprofundarea studiilor privind apărarea sănătății albinelor și evaluarea unor posibile depopulări masive de albine la nivel național;

11. Realizarea unor studii cu privire la impactul pesticidelor de ultimă generație asupra albinelor;

12. Aprofundarea si dezvoltarea unor noi utilizări a produselor apicole în domeniul medicinii veterinare – apiterapia veterinară;

13. Utilizarea albinelor ca senzori de mediu, prin realizarea unor echipamente electronice care să monitorizeze evoluția unor parametri interni sau externi.

Pentru atingerea obiectivelor se are in vedere:
– Continuarea proiectelor de cercetare în derulare;
– Atragerea de surse de finantare publice prin realizare de proiecte de cercetare în cadrul competițiilor organizate la nivel național sau internațional precum și a altor surse de finanțare;
– Continuarea colaborărilor existente si dezvoltarea de noi colaborări la nivel național și internațional;
– Diseminarea rezultatelor din cercetarea științifică derulată prin participarea la diverse manifestări științifice.

Deschide chat
💬 Ai nevoie de ajutor?
Buna 👋
Te putem ajuta?