Manual de insamantare instrumentala

Manual de însămânțare instrumentală la albine (A. mellifera)

Autori: Eliza Căuia, Adrian Siceanu.

Lucrarea elaborată îşi propune să descrie un subiect foarte important pentru aplicarea programelor de ameliorare și conservare a albinei românești – A. m. carpatica precum și pentru apicultorii interesați în producția de material biologic și controlul reproducției utilizând tehnica însămânțării instrumentale.

Volumul, publicat la Editura Universitară, are 118 pagini și un cuprins structurat pe 6 capitole și 7 subcapitole.

Conținutul cărții abordează subiecte precum necesitatea și importanța tehnologiei, istoricul dezvoltării la nivel international, particularitățile biologice, anatomice și fiziologice specifice reproducției la albina meliferă, dar și importanța cunoașterii acestora în selecția și conservarea populațiilor de albine, o descriere succintă a echipamentelor de însămânțare consacrate pe piața internațională precum și întreaga problematică privind aplicarea tehnologiei în sine care cuprinde pregătirea reproducătorilor – mătci și trântori în vederea însămânțării instrumentale, etapele specifice însămânțării și întreținerea mătcilor însămânțate până la valorificare, dar și evaluarea calității mătcilor însămânțate, informații dobândite prin experiența autorilor. Materialul se încheie cu o bibliografie selectivă, în care sunt înscrise lucrări esențiale în dezvoltarea și înțelegerea tehnologiei de însămânțare instrumentală.

Tehnologia de însămânțare instrumentală este o tehnologie de vârf, foarte utilă în controlul reproducției la albina meliferă, atât pe linie maternă cât și paternă și poate fi utilizată fie în apicultura practică, fie în cercetarea fundamentală sau aplicativă.

Deschide chat
💬 Ai nevoie de ajutor?
Buna 👋
Te putem ajuta?