Genetica și ameliorarea albinelor

Principalele obiective ale Laboratorului de genetică și ameliorare sunt:

1.Colaborarea cu instituții de profil, de stat sau private, naționale și internaționale, pentru protecția și conservarea fondului genetic apicol autohton – A.m.carpatica, prin măsuri legislative – legea apiculturii și programe de ameliorare specifice, dar și prin măsuri educative și popularizare a științei  (articole, conferințe, materiale video, cărți etc); elaborarea, în acest sens, de materiale informative și educative, propuneri legislative, dar și derularea de proiecte de cercetare la nivel național și internațional. În acest sens, consultați pagina dedicată albinei românești A.m. carpatica.

2. Ameliorarea însușirilor productive și comportamentale ale albinei locale din punctele de lucru proprii și îmbunătățirea programelor de ameliorare privind obtinerea de noi linii de albine cu însușiri valoroase, în special de producție și rezistență la boli.

3. Difuzarea în zonele de influență a materialului biologic ameliorat (mătci și roiuri artificiale), cu efecte amelioratoare pentru populația locală, in vederea sporirii capacități productive a fondului apicol din aceste zone;

4. Standardizarea unor metode de evaluare (bonitare) și selecție a familiilor de albine care să permită o mai bună monitorizare a purității de rasă și a potențialului biologic al albinei românești;

5. Optimizarea și implementarea unor tehnici moderne de morfometrie și biologie moleculară pentru evaluarea purității de rasă a albinei românești (A.m. carpatica) cu aplicabilitate în programele de conservare și ameliorare;

6. Optimizarea metodelor, tehnicilor și tehnologiilor de creștere a reproducătorilor (mătci și trântori) și de însămânțare instrumentală

7. Derularea unor activități de extensie în sprijinul activităților mai sus menționate: cursuri de specializare, conferințe, emisiuni de radio-TV, publicații, participarea la manifestări științifice și de popularizare a științei, etc.

Deschide chat
💬 Ai nevoie de ajutor?
Buna 👋
Te putem ajuta?