Concept

Conservarea și protecția populațiilor locale de albine reprezintă un concept susținut de întreaga comunitate științifică europeană

Acest concept presupune conservarea și ameliorarea în rasă curată, prin selecția artificială a caracteristicilor productive și de adaptabilitate la mediu pe care rasele de albine/populatiile locale le-au achiziționat de-a lungul evoluției sale.

Conceptul protecţiei și conservării populaţiilor locale de albine, mai bine adaptate la mediu, agreat și susținut la ora actuală de întreaga comunitate ştiinţifică europeană, este justificat de:

1.1.    Finanţarea unor proiecte de cercetare la nivel european dar și national și în acest sens menționăm câteva exemple mai relevante:
1.1.1. – la nivel internațional:
a)    SMARTBEES – Sustainable Management of Resilient Bee Populations (2014) – www.smartbees-fp7.eu;
b)    STEP – Status and Trends of European Pollinators (2013) are ca scop să evalueze și să documenteze declinul populațiilor de albine din Europa și a altor polenizatori, http://www.step-project.net/.
c)    SUPER-B (FA COST Action FA1307) – Sustainable Pollination in Europe: joint Research on Bees and other pollinators, are ca scop integrarea cunoștințelor și dezvoltarea de metode care să susțină serviciile de polenizare din Europa într-un mod cât mai durabil.
d)    BABE – Beekeeping and Apis Biodiversity in Europe (2000)

1.1.2. – la nivel național:
a)    MADR, program ADER 2015-2020 (MADR) – Standardizarea metodelor de biometrie în studiul raselor, de creştere a reproducătorilor și de însămânţare instrumentală, utile în evaluarea familiilor de albine, cu aplicabilitate în conservarea și ameliorarea genofondului apicol national, contract 9.1.1./2014.
b)    MCT, program CEEX modul 2- “Optimizarea si implementarea unor tehnici de biologie moleculara pentru caracterizarea genetica a populatiilor de albine melifere din Romania cu implicatii in conservarea rasei locale – A.m.carpatica”. Contract 5906/2006.
c)    MCT, program CEEX, modul 2- “Determinarea rezistentei naturale la boli a populatiilor de albine (A. m. carpatica) din Romania pe baza unor teste specifice si realizarea unei metodologii optime de ameliorare pentru acest caracter” Contract 1468/2006.
d)    Tematica de cercetare privind o serie de studii de biometrie, reproducție, conservare si ameliorare a albinei românești – A.m. carpatica sub coordonarea ASAS – 1975-1998.

1.2.    Apariţia unor asociaţii şi platforme online: 
a)    COLLOS – Asociaţia Cercetătorilor din Apicultură (Prevenirea pierderilor de familii de albine) o asociație internațională, non-profit cu sediul la Berna, Elveția, care are ca membri cercetători, specialiști în extensie, studenți, din peste 60 de țări. http://coloss.org/.
b)    RNSBB – Reţeaua de cercetare pentru ameliorarea durabilă a albinelor – grup de lucru în cadrul rețelei Collos pentru dezvoltarea si diseminarea strategiilor de creștere și ameliorare pentru conservarea populațiilor local adaptate http://www.beebreeding.net/.

1.3.    O serie de publicaţii ştiinţifice apărute (a se vedea lista bibliografică);

Deschide chat
💬 Ai nevoie de ajutor?
Buna 👋
Te putem ajuta?